Dougald På Svenska

Mitt namn är Dougald och jag kommer från England.

När Framtiden Redan Hänt (Ett Referat)

Kategori: Allmänt

 
Min lexikon säger att 'ett referat' betyder samma sak som 'an abstract' på engelska, men det verkar som referat är en vanligare och viktigare sak i det svenska sammanhanget. I Korta Vägen har vi skrivit referat förra veckan. Jag skrev om den förste delen av en bok av Jenny Andersson, 'När Framtiden Redan Hänt'. Andersson är ekonomisk historien.

Inget land i världen har varit mer förknippat med socialdemokratin än Sverige. I 'När Framtiden Redan Hänt' (Stockholm: Ordfront, 2009) skriver Jenny Andersson om hur socialdemokratin har tappat bort sin framtidsvision.

Andersson kontrasterar den ideologisk politiken av 50- och 60-talet med en ny stil av politik som formades i 80- och 90-talet. Hon illustrerar den här periodiseringen genom att beskriva hur olika ledare hittade sina mest kända slagord: Tage Erlanders uttryck, 'det starka samhället' kom ut ur en intensiv diskussion mellan Erlander, Sven Aspling och den unge Olof Palme om den socialdemokratiska politikens funktion i tillväxtsamhället; Göran Perssons budskap, 'alla ska med', skapades för honom av reklambyrån Acne.

I den tidigare perioden, skriver Andersson, uppfattade politiker sin roll som att vara skapare av en idé för hur samhället kunde bli i framtiden. Det innebar att de skulle presentera en kollektiv vision för hur medborgare kunde delta i något större än sina personliga intressen. I perioden när politik hade blivit en domän för reklambyråer hade politiker börjat att tänka om medborgare som konsumenter.

Det betyder inte att det inte har funnit en framtidsvision efter 80-talet. Andersson beskriver den tredje vägen - en reformerad marknadsvänliga socialdemokratisk politik, associerade med brittiska New Labour - och påpekar att pratet om 'kunskapssamhället' som var vanligt mellan sina entusiaster har också en utopisk kvalitet. Dock citerar hon sociologen Zygmunt Bauman som gör gällande att utopin har blivit en individuell sak: vi försöker att skapa den perfekta kroppen eller det perfekta hemmet, men inte det perfekta samhället.

Andersson anser att en kollektiv framtidsvision är avgörande för en politiskt rörelse. Det beror på flera saker: en utopi, dvs en idé av det goda samhället; en socialkritik, dvs en redovisning av problem i det nuvarande samhället; och en förklaring av den rörelsens roll i utvecklingen mot det goda samhället.

Hon redovisar att utopin har varit ett oönskat ord, särskilt efter 1989 och det så kallas 'slutet av historien' ('Historiens slut och den sista människan', Francis Fukuyama, 1992). Det har ofta använts för att kritisera en ställning som orealistisk. Dock menar hon att alla politiska ställningar har en inbyggd idé om hur samhället bör se ut och politiker som presenterar sig som helt pragmatiskt är bara mindre ärliga om deras ideologi.

I slutet av det första kapitlet skriver Andersson att socialdemokratisk rörelsen behöver en förnyad idé av hur deras historiska begrepp avser 2000-talets världssituationen; annars ska deras retorik verkar meningslös.

En intressant fråga...

Kategori: Allmänt

 
Stockholm var ljust och varmt med solen, årets förste varm sol, och jag hade inget annars att göra än läsa min bok. Vid vattnet i Gamla Stan satt människor som hade kunnat fly sina kontor. Jag lyckade att hitta en plats, bredvid ett ungt par.

Boken var en som jag hade hört av ända sedan jag kom till Sverige: Är svensken människa? Två historiker har skrivit om 'det psykologiska och existientella komplex som är Sverige och svensken'. (Eller så säger citatet från Lena Andersson på bakstycket.) Något som fascinerar mig är anslutningen mellan den starka staten och individualismen i det svenska samhället och alla säger den här är boken som man måste läsa om man vill förstår den här paradox.

Efter några minuter steg det unga paret upp och beredde att gå därifrån. Killen lutade sig över till mig och sa, 'Skulle du vilja har en chokladboll?'

Han var tvungen att upprepa sig eftersom det fortfarande tar mig en liten stund för att ställa in när någon börjar prata svenska med mig. I alla fall tackade jag ja. Han sa att han hade redan ätit fem styck och jag sa att fem styck låter lagom!

När de lämnade sa hans flickvän med ett leende, 'Svensken är människa.'

Och ska jag komma att glömma det har jag nu några chokladfläckar på sidan tolv i mitt exemplar som påminnelse.

Att Bygga En Grund

Kategori: Allmänt

Mitt namn är Dougald och jag kommer från England. På våren 2012 lämnade jag London och långsamt anländer jag nu här i Sverige där jag bor i Västerås.

Jag är författare. Tillsammans med andra har jag givit ut åtta böcker. Oftast skriver jag en del av en bok och redigerar andra delar. Min senaste bok var ett samarbete med en svensk konstnärsduo där jag presenterade och diskuterade deras verk. Mina texter handlar om ömsesidiga samband mellan olika ämnen: miljöfrågor och kulturfrågor, konst och religion, framtiden och det förflutna.

Ofta blir jag inbjuden att hålla föredrag på universitet eller hos organisationer som är intresserade av mina idéer. Jag har börjat att jobba med några universitet och konstskolor här i Sverige, men just nu jobbar jag alltid på engelska men jag vill ändra det. Därför har jag börjat en kurs som heter Korta Vägen.

Jag har ju en stor fördel för att jag har en svensk sambo och vi kan prata svenska hemma, fastän hon säger att det ibland blir lite tröttsamt för att jag är inte så interessant på svenska! Hon är jätteduktig på språk och ska kanske komma och prata arabiska med mina klasskompisar som kommer från mellanöstern. Hon har bott i Egypten och jobbade med barnböcker i flera arabländer och sedan med kvinnororganisationer i Palestina, men nu jobbar hon här i Sverige som projektledare i Västerås Stad.

Min sambo pratar svenska med mig tills hon blir trött, men hennes mamma pratar alltid svenska med mig, utom när hon glömmer och pratar finska istället, därför att hon kommer från Finland. Bortsett från att prata svenska hemma tänker jag på ett par andra strategier för att lära mig. Jag har börjat att skicka e-post på svenska med några kompisar och när jag träffar yrkeskontakter ska jag föreslå att vi pratar svenska under de första tio minuterna om det verkar lämpligt. Nu börjar jag också den här bloggen!

På Korta Vägen har vi en tre månaders intensiv språkkurs och sedan tre månaders praktik. Jag har inte haft en konventionell karriär så jag är inte precis säker var jag ska söka praktik. I England har jag jobbat med några tankesmedjor så kanske skulle det vara bra att har praktik i en svensk sådan för att bättre förstå hur samhällsdebatten fungerar här i Sverige.

Just nu har jag också ett par pågående projekt. På kvällen redigerar jag nästa volym av tidskriften Dark Mountain som jag grundade med en kompis för fem år sedan. Och jag jobbar med Tensta Museum i Stockholmsförorten som en av fyra författare och konstnärer som är inbjudna att skapa fyra olika framtidsscenarier för året 2030.

Min egen framtidsplan är att skriva en bok som heter 'Minns du framtiden?' - eller 'Remember the Future?' för jag ska ju skriva på engelska! - och jag har idén att grunda någon sorts internationell tankesmedja här i Sverige. Men först måste jag bygga en grund för mitt liv här och det börjar med att lära mig svenska.